Sở Du lịch

Thứ năm

17

08/2017

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 14-08-2017

  10:15  Phòng họp cơ quan

  Họp BTC Đại hội công đoàn cơ sở Sở Du lịch (TP: BTC đại hội)

  Thành phần: TP mời, ;

  14:00  Sở Kế hoạch Đầu tư NA (xe A Hội)

  Thảo luận đánh giá kết quả 4 năm thực hiện NQ 26/TW về phương hướng nhiệm vụ PT tỉnh Nghệ An đến năm 2020

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ Sở ;

  14:00  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)

  Họp về dự thảo phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;

 • Thứ ba Ngày 15-08-2017

  13:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)

  Họp nghe báo cáo kết quả 10 năm khu dự trữ SQ miền Tây Nghệ An và dự thảo khung chiến lược PTKDT miền tây Nghệ 2017-2020 tầm nhìn 2030

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;Phòng QLLH, ;

 • Thứ tư Ngày 16-08-2017

  07:30  Khách sạn Mường Thanh Vinh

  Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Du lịch Nghệ An nhiệm kỳ 2017 - 2022 (TP toàn thể CBCC,VC-LĐ cơ quan Sở)

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;TP mời, ;

  14:00  Phòng họp cơ quan

  Làm việc với Viện nghiên cứu Nông nghiệp về Dân ca tại xã Vân Diên-Nam Đàn (TP: Dự án Jica)

  Thành phần: Phòng KHPTTN, ;

  14:00  Trung tâm TTXTDL ( số 06 Đào Tấn- xe A Hội)

  Dự đại hội công đoàn Trung tâm Thông tin XTDL Nghệ An

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ Sở ;TP mời, ;

 • Thứ năm Ngày 17-08-2017

  07:00  Nhà khách Nghệ An

  Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ Sở ;

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)

  Họp về ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh (Đ/c Hùng CVP)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;Văn Phòng, ;

  07:30  Thị xã Cửa Lò

  Thanh tra cơ sở lưu trú du lịch (cả ngày)

  Thành phần: Phòng Thanh tra, ;

  14:00  Phòng họp lãnh đạo

  Họp thảo luận, góp ý nội dung các văn bản: Kế hoạch XTDL; đề án XD Website; Liên hoan VH ẩm thực; sản phẩm lưu niệm,...

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;Phòng KHPTTN, ;Phòng QLLH, ;Phòng QLLT, ;Phòng Thanh tra, ;Trung tâm TTXTDL, ;Văn Phòng, ;

  15:00  Hội trường tầng 4, nhà A, cơ quan Tỉnh ủy (xe A Hội)

  Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình công tác cán bộ

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Sở ;

 • Thứ sáu Ngày 18-08-2017

  07:30  Huyện Anh Sơn (xe A Hội)

  Làm việc với lãnh đạo huyện Anh Sơn về tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH của huyện

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Sở ;

  07:30  Thị xã Cửa Lò

  Thanh tra cơ sở lưu trú du lịch (cả ngày)

  Thành phần: Phòng Thanh tra, ;

 • Thứ bảy Ngày 19-08-2017

  08:30  BQL khu DTLS Truông Bồn

  Dự tọa đàm "Phát huy giá trị DTLS quốc gia Truông Bồn"

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;TP mời, ;

  19:45  SVĐ huyện Diễn Châu (xe A Hội)

  Dự lễ kỷ niệm 1390 năm có tên Diễn Châu (627 - 2017)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Sở ;

 • Chủ nhật Ngày 20-08-2017

  07:00  Huyện Con Cuông

  Tham gia sự kiện "Chèo Kayak khám phá sông Giăng-Pù Mát"

  Thành phần: Phòng QLLH, ;Phòng KHPTTN, ;Phòng QLLT, ;Phòng Thanh tra, ;Văn Phòng, ;

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:00

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17/CT-TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ Sở; Nhà khách Nghệ An
07:30

Họp về ban hành quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh (Đ/c Hùng CVP)

Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở; Văn Phòng, ; Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)
07:30

Thanh tra cơ sở lưu trú du lịch (cả ngày)

Phòng Thanh tra, ; Thị xã Cửa Lò
14:00

Họp thảo luận, góp ý nội dung các văn bản: Kế hoạch XTDL; đề án XD Website; Liên hoan VH ẩm thực; sản phẩm lưu niệm,...

Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở; Phòng KHPTTN, ; Phòng QLLH, ; Phòng QLLT, ; Phòng Thanh tra, ; Trung tâm TTXTDL, ; Văn Phòng, ; Phòng họp lãnh đạo
15:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình công tác cán bộ

Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Sở ; Hội trường tầng 4, nhà A, cơ quan Tỉnh ủy (xe A Hội)

Lịch trong ngày

Tin vắn