Sở Du lịch

Thứ sáu

19

01/2018

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 22-01-2018

  07:30  Phòng tiếp dân

  Tiếp công dân định kỳ

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;Phòng Thanh tra, ;

  08:00  Hội trường cơ quan

  Họp phòng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;Phòng QLCSLT, ;

  08:00  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Họp BCĐ phát triển du lịch Nghệ An

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;

  14:00  Trung tâm Hội nghị TP Vinh (xe A Hưng)

  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

  14:30  Hội trường cơ quan

  Họp Văn phòng Sở

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;Văn phòng, ;

 • Thứ ba Ngày 23-01-2018

  07:30  Hội trường nhà A Tỉnh ủy (xe A Hội)

  Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 2017,...

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;Văn phòng, ;

  08:00  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)

  Làm việc với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;

  08:00  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)

  Họp rà soát công tác chuẩn bị cho Đêm hội sắc Xuân miền tây và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018

  Thành phần: Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc ;

 • Thứ tư Ngày 24-01-2018

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Họp giao ban thường kỳ UBND tỉnh (1,5 ngày; buổi sáng 7h30', buổi chiều 14h)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Thứ năm Ngày 25-01-2018

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Họp giao ban thường kỳ UBND tỉnh

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Thứ sáu Ngày 26-01-2018

 • Thứ bảy Ngày 27-01-2018

  19:30  Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (xe A Hội)

  Tham dự và ủng hộ Chương trình "Tết vì người nghèo-Mậu Tuất 2018"

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;

 • Chủ nhật Ngày 28-01-2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30

Hội nghị triển khai KH thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới 2018

Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc; Khách sạn Giao Tế
07:30

Đi công tác tại Thái Lan

Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc; Thái Lan

Lịch trong ngày

Tin vắn