Sở Du lịch

Thứ tư

21

03/2018

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 19-03-2018

 • Thứ ba Ngày 20-03-2018

  07:30  Phòng Tiếp công dân

  Tiếp công dân (cả ngày)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;

  08:00  Thị xã Cửa Lò (xe anh Hội)

  Đôn đốc xử lý sau thanh tra

  Thành phần: Phòng Thanh tra, ;Thành phần mời, ;

  09:00  Khách sạn Mường Thanh Con Cuông (xe A Hưng)

  Đón đoàn khảo sát Sở Du lịch Hà Nội

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;Phòng QLLH, ;Trung tâm TTXTDL, ;Văn phòng, ;

 • Thứ tư Ngày 21-03-2018

  14:00  Sở Tài nguyên-MT

  Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất huyện Con Cuông và Thị xã Cửa Lò

  Thành phần: Phòng KHPTTN, ;

  15:00  Hội trường tầng 1

  Báo cáo các nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp du lịch năm 2018

  Thành phần: Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;Phòng QLCSLT, ;Phòng QLLH, ;Văn phòng, ;

 • Thứ năm Ngày 22-03-2018

  07:00  Các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

  Khảo sát mô hình du lịch nông-ngư-nghiệp các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp (22- 23/3)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;Phòng QLLH, ;Trung tâm TTXTDL, ;Thành phần mời, ;

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Họp giao ban thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2018

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

  08:00  Cục Thống kê (xe A Hội)

  Làm việc với Cục Thống kế Nghệ An

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;Phòng QLCSLT, ;Văn phòng, ;

  14:00  Khách sạn Summer-Cửa Lò (xe A Hội)

  Họp báo tuyên truyền Du lịch Cửa Lò

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;

  14:00  Thành phố Vinh (xe A Hội)

  Thẩm định khách sạn Media

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;Phòng QLCSLT, ;

 • Thứ sáu Ngày 23-03-2018

  07:00  Huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

  Khảo sát mô hình du lịch nông-ngư-nghiệp các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;Phòng QLLH, ;Trung tâm TTXTDL, ;Thành phần mời, ;

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Họp giao ban thường kỳ UBND tỉnh tháng 3/2018

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

  15:00  Khách sạn Giao Tế (xe A Hưng)

  Gặp mặt cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ An qua các thời kỳ

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Thứ bảy Ngày 24-03-2018

  15:30  Khách sạn BMC Hà Tĩnh (xe A Hưng)

  Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931- 26/3/2018

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Chủ nhật Ngày 25-03-2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
14:00

Hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất huyện Con Cuông và Thị xã Cửa Lò

Phòng KHPTTN, ; Sở Tài nguyên-MT
15:00

Báo cáo các nội dung chuẩn bị tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp du lịch năm 2018

Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc; Phòng KHPTTN, ; Phòng QLCSLT, ; Phòng QLLH, ; Văn phòng, ; Hội trường tầng 1

Lịch trong ngày

Tin vắn