Sở Du lịch

Chủ nhật

26

03/2017

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 27-03-2017

  07:30  Khách sạn Lam Giang, đường Quang Trung, TP Vinh

  Tổ chức lớp tập huấn NVDL cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên xe ô tô và phương tiện vận chuyển khách du lịch thủy nội địa (3 này)

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;TP mời, ;

  09:00  Khách sạn SUMMER- Thị xã Cửa Lò (xe A Hội)

  Hội nghị liên kết phát triển du lịch 2017

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Sở ;Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;

 • Thứ ba Ngày 28-03-2017

  07:30  Khách sạn Lam Giang, đường Quang Trung, TP Vinh

  Tổ chức lớp tập huấn NVDL cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên xe ô tô và phương tiện vận chuyển khách du lịch thủy nội địa

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;TP mời, ;

  07:30  Phòng họp tầng 2 nhà A, Tỉnh ủy (xe A Hội)

  Tỉnh ủyHọp về thực hiện một số nội dung BTV

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, GĐ Sở ;

 • Thứ tư Ngày 29-03-2017

  08:00   Sở Công Thương

  Làm việc với Đoàn công tác tỉnh Sakhon Nakhon Vương quốc Thái Lan

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ Sở ;

  08:00  Nhà khách Nghệ An

  Họp báo tình hình KT-XH của tỉnh quý I/2017

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ Sở ;

  10:30  Khách sạn Lam Giang, đường Quang Trung, TP Vinh

  Bế giảng lớp tập huấn NVDL cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên xe ô tô và phương tiện vận chuyển khách du lịch thủy nội địa

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;TP mời, ;

 • Thứ năm Ngày 30-03-2017

  16:00  Đường Namyangju Dasan thành phố Vinh

  Lễ khánh thành đường Namyangju Dasan thành phố Vinh-Nghệ An

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó GĐ Sở ;

 • Thứ sáu Ngày 31-03-2017

  08:00  Phòng họp Giám đốc

  Họp giao ban ngành (mời toàn thể CBCC cơ quan Sở; Trung tâm XTDL)

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;TP mời, ;

 • Thứ bảy Ngày 01-04-2017

 • Chủ nhật Ngày 02-04-2017

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Lịch trong ngày

Tin vắn