Sở Du lịch

Thứ sáu

21

09/2018

Hôm nay

  • Thứ hai Ngày 24-09-2018

  • Thứ ba Ngày 25-09-2018

  • Thứ tư Ngày 26-09-2018

  • Thứ năm Ngày 27-09-2018

  • Thứ sáu Ngày 28-09-2018

  • Thứ bảy Ngày 29-09-2018

  • Chủ nhật Ngày 30-09-2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:00

Tập huấn công tác CCHC

Văn phòng, ; Nhà khách Nghệ An
07:00

Làm việc với dự án ADB

Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc; Hà Nội (xe anh Hưng)
07:30

Họp giao ban UBND tỉnh (cả ngày)

Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc; Văn phòng UBND tỉnh
08:00

Hội nghị trực tuyến về tổng kết phòng trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000- 2018

Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc; Trung tâm Viettel tỉnh Nghệ An

Lịch trong ngày

Tin vắn