Sở Du lịch

Thứ hai

17

12/2018

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 17-12-2018

  07:30  Trường chính trị

  Học Trung cấp chính trị (Đ/c Thiền, đ/c Thủy)

  Thành phần: Phòng QLLH, ;Văn phòng, ;

  07:45  Huyện Nghĩa Đàn và Thị xã Hoàng Mai

  Chương trình khảo sát đánh giá sản phẩm mới du lịch và chương trình làm việc với BTV Thị ủy Hoàng Mai

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;Trưởng các phòng, TTra, VP, ;GĐ Trung tâm XTDL, ;Thành phần mời, ;

 • Thứ ba Ngày 18-12-2018

  07:15  Thị ủy Thị xã Cửa Lò (xe A Hưng)

  Dự kỳ họp thứ chín HĐND thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Thứ tư Ngày 19-12-2018

  07:15  Thị ủy -TX Cửa Lò (xe A Hưng)

  Dự kỳ họp thứ chín HĐND thị xã khóa V nhiệm kỳ 2016-2021

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

  13:30  Khách sạn Giao Tế Nghệ An

  Dự Đại hội thành lập Hội an toàn giao thông tỉnh Nghệ An

  Thành phần: Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc ;

 • Thứ năm Ngày 20-12-2018

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Họp giao ban UBND tỉnh (cả ngày)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Thứ sáu Ngày 21-12-2018

 • Thứ bảy Ngày 22-12-2018

  07:30  Huyện Nam Đàn

  Tổ chức đoàn Famtrip lữ hành Nghệ An khảo sát du lịch huyện Nam Đàn do dự án Jica hỗ trợ

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;Phòng QLLH, ;Thành phần mời, ;

 • Chủ nhật Ngày 23-12-2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30

Học Trung cấp chính trị (Đ/c Thiền, đ/c Thủy)

Phòng QLLH, ; Văn phòng, ; Trường chính trị
07:45

Chương trình khảo sát đánh giá sản phẩm mới du lịch và chương trình làm việc với BTV Thị ủy Hoàng Mai

Lãnh đạo Sở, ; Trưởng các phòng, TTra, VP, ; GĐ Trung tâm XTDL, ; Thành phần mời, ; Huyện Nghĩa Đàn và Thị xã Hoàng Mai

Lịch trong ngày

Tin vắn