Lịch làm việc ngày 22/02/2020

Sở Du lịch

Thứ bảy

22

02/2020

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 24-02-2020

  07:30  Phòng Giám đốc

  Họp giao ban lãnh đạo Sở

  Thành phần: Lãnh đạo Sở, ;

  08:00  Văn phòng HĐND-UBND tỉnh (xe A Hưng)

  Hội đồng Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02/2020

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc ;

 • Thứ ba Ngày 25-02-2020

 • Thứ tư Ngày 26-02-2020

 • Thứ năm Ngày 27-02-2020

 • Thứ sáu Ngày 28-02-2020

 • Thứ bảy Ngày 29-02-2020

 • Chủ nhật Ngày 01-03-2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
13:30

Làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp

Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc; Văn phòng UBND tỉnh (xe A Hội)

Lịch trong ngày

Tin vắn