Sở Du lịch

Thứ hai

25

06/2018

Hôm nay

 • Thứ hai Ngày 25-06-2018

  07:00  Khách sạn Hữu Nghị (Đ/c Chung- KHPTTN)

  Hội nghị kết nối cung cầu nông sản sạch và an toàn năm 2018

  Thành phần: Phòng KHPTTN, ;

  07:30  Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Hà TPQLLH)

  Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Thành phần: Phòng QLLH, ;

  07:30  Nhà khách Nghệ An (Đ/c Dương CTT)

  Hội nghị tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản Bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan

  Thành phần: Thanh tra, ;

  13:30  Thị xã Cửa Lò

  Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch tại thị xã Cửa Lò

  Thành phần: Thanh tra, ;

  14:00  Trung tâm XTHTĐT tỉnh-UBND tỉnh (xe A Hội)

  Góp ý dự thảo đề án sáp nhập trung tâm

  Thành phần: Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc ;

  16:30  Thị xã Cửa Lò (xe A Hội)

  Làm việc tại Thị xã Cửa Lò (đ/c Chung; Phương)

  Thành phần: Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;Văn phòng, ;

 • Thứ ba Ngày 26-06-2018

  07:00  Huyện Diễn Châu (xe A Hưng)

  Tiếp xúc cử tri tại huyện Diễn Châu (cả ngày)

  Thành phần: Nguyễn Thị Thành An, Phó GĐ ;

  13:00  Yên Thành, Cửa Lò

  Tham gia Đoàn khảo sát hiện trường tại huyện Yên Thành, Cửa Lò (Dự án ADB)

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;Phòng KHPTTN, ;

  14:00  Thành phố Vũng Tàu

  Hội nghị triển khai công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 về Thanh tra chuyên ngành (26-27/6/2018)

  Thành phần: Thanh tra, ;

 • Thứ tư Ngày 27-06-2018

  07:00  Thành phố Vũng Tàu

  Hội nghị triển khai công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018 về Thanh tra chuyên ngành

  Thành phần: Thanh tra, ;

  07:00  Khách sạn Avatar

  Hội thảo: Các giải pháp thúc đẩy phụ nữ tham gia các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đời sống VH-XH

  Thành phần:

  07:00  Phòng họp tầng 2, nhà A-Tỉnh ủy (xe A Hội)

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên họp thường kỳ tháng 6/2018

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;

 • Thứ năm Ngày 28-06-2018

  14:00  Văn phòng HĐND-UBND tỉnh (xe A Hội)

  Thẩm tra dự thảo quy định mức thu, quản lý sử dụng phí tham quan tại Vườn QG Pù Mát

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;

 • Thứ sáu Ngày 29-06-2018

  07:30  Khách sạn Mường Thanh Vinh (xe A Hội)

  Hội thảo tăng cường thực hiện công tác khí hậu và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

  Thành phần: Nguyễn Mạnh Lợi, Phó giám đốc ;

  07:30  Khách sạn Lam Giang (đ/c Dương CTT)

  Dự Hội nghị tập huấn "Đẩy mạnh thực thi pháp luật trong thương mại điện tử"

  Thành phần: Thanh tra, ;

  14:00  Trung tâm TTXTDL (xe A Hội)

  Hội nghị sơ kết hoạt động tuyên truyền quảng bá XTDL

  Thành phần: Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc ;Phòng QLLH, ;

 • Thứ bảy Ngày 30-06-2018

 • Chủ nhật Ngày 01-07-2018

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:00

Hội nghị kết nối cung cầu nông sản sạch và an toàn năm 2018

Phòng KHPTTN, ; Khách sạn Hữu Nghị (Đ/c Chung- KHPTTN)
07:30

Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phòng QLLH, ; Văn phòng UBND tỉnh (Đ/c Hà TPQLLH)
07:30

Hội nghị tập huấn giới thiệu nội dung cơ bản Bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật liên quan

Thanh tra, ; Nhà khách Nghệ An (Đ/c Dương CTT)
13:30

Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch tại thị xã Cửa Lò

Thanh tra, ; Thị xã Cửa Lò
14:00

Góp ý dự thảo đề án sáp nhập trung tâm

Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc; Trung tâm XTHTĐT tỉnh-UBND tỉnh (xe A Hội)
16:30

Làm việc tại Thị xã Cửa Lò (đ/c Chung; Phương)

Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc; Phòng KHPTTN, ; Văn phòng, ; Thị xã Cửa Lò (xe A Hội)

Lịch trong ngày

Tin vắn